Dodaj do schowka Usuń z schowka

Stopień nauczyciela

Mamy pytanie czy zatrudniony u nas nauczyciel może już w tym roku szkolnym 2019/2020 zacząć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Poniżej podaję ścieżkę zawodową nauczyciela: 30.07.2013 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Od tego czasu zatrudniona była w Przedszkolu Niepublicznym gdzie rozwiązała umowę z dniem 31.01.2016 r. z czego od 01.10.2014 r. do końca umowy znajdowała się na urlopie macierzyńskim, później rodzicielskim oraz wychowawczym. W okresie od 01.02.2016 r. do 31.12. 2017 r. była zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z czego od 31.07.2017 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Od 01.08.2018 r. do 14.10.2018 r. była bezrobotna. 15.10.2018 r. została zatrudniona u nas i jest nadal zatrudniona.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 11 września 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat (art. 9d ust.4 ustawy Karta Nauczyciela). Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie definiują, co należy rozumieć przez "przepracowanie w szkole". Ponadto wyżej wymieniony przepis nie wskazuje okresów nieświadczenia pracy, które nie byłyby zaliczane do dwuletniego okresu pracy w szkole. Ze stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (DS-413/7/RL/08) wynika, że przez „przepracowanie" należy rozumieć okres stosunku pracy, a więc okres zatrudnienia w szkole lub placówce oświatowej. Do tego okresu zalicza się m.in. nieobecność nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopy: wychowawczy, macierzyński, dla poratowania zdrowia, szkoleniowy, bezpłatny, wypoczynkowy. Zatem w opisanej sytuacji należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia w szkole lub placówce oświatowej (łącznie z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym udzielonym w szkole lub placówce oświatowej) i jeżeli wynoszą co najmniej 2 lata, to nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj