Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zwolnienie lekarskie a wydłużenie stażu

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż z początkiem bieżącego roku szkolnego. na przełomie września i października dostarczył po kolei dwa zwolnienia lekarskie po 14 dni. Czy to powoduje wydłużenie stażu? Jeśli tak, to o ile i kiedy się skończy?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 19 listopada 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu reguluje art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela:

„W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, że staż przedłuża się, gdy nauczyciel jest niezdolny do świadczenia pracy (np. przebywanie na zwolnieniu lekarskim) przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc (miesiąc to 30 dni). W opisanym przypadku nie nastąpi wydłużenie stażu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj