Dodaj do schowka Usuń z schowka

Centralizacja VAT w JST

Jesteśmy powiatową jednostką budżetową (szkołą) i wynajmujemy pomieszczenia innej jednostce z naszego powiatu. Do końca 2016 r. czynsz za wynajem księgowaliśmy na dochody i odprowadzaliśmy do organu, a koszty utrzymania budynków ponosiliśmy w 100% sami. Po centralizacji od 2017 wpływ czynszu księgujemy na pomniejszenie kosztów i wydatków (z pominięciem dochodów). Nadmieniam, że czynsz ustalony jest według ogólnie przyjętych w naszej jednostce stawek (nie jest to wynajem tylko po kosztach) dlatego mam pytanie, czy wpływ całego czynszu zaksięgowany na zmniejszenie kosztów i wydatków wybranych paragrafów będzie prawidłowy. Dodam, że w uchwale budżetowej nie umieszczono możliwości dokonywanie tego typu kompensaty kosztów.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 14 lutego 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rada odpowiednio gminy, powiatu albo sejmik województwa ustala zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (w tym pomieszczeń obiektów szkolnych). Co do zasady środki finansowe uzyskiwane z tytułu  wynajmu pomieszczeń w publicznych szkołach stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu, województwa). Szkoła nie może ich przeznaczyć na ponoszone wydatki, ale musi odprowadzić je do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie jednak z zapisami art. 223 ustawy o finansach publicznych istnieje od tej zasady wyjątek. Rada odpowiednio gminy, powiatu albo sejmik województwa może podjąć uchwałę o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych realizujących zadania oświatowe (np. szkoła). W uchwale należy wskazać na co przeznaczyć te środki (np. na cele statutowe szkoły, pokrycie wydatków związanych z uzyskaniem dochodu z wynajmu itp.). Jeżeli nie podjęto takiej uchwały, to dochody z wynajmu muszą wpływać do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj