Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dziecko niepełnosprawne z wczesnym wspomaganiem

Dziecko uczęszcza do innej gminy do przedszkola publicznego - dziecko niepełnosprawne z wczesnym wspomaganiem. Dziecko zostało wykazane w SIO do 30 września. Gmina obciąża nas dodatkowo kosztami bieżącymi oraz kosztem wczesnego wspomagania  (nie w całości, są to różne kwoty, czasami 100 zł czasami 300). Czy jest to słuszne?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 12 marca 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 80 ust. 2a jak i art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej na ucznia przez gminę dotująca przedszkole, do którego uczęszcza uczeń. Gmina miejsca zamieszkania ucznia powinna dokonać przeniesienia środków finansowych na rzecz gminy udzielającej przedszkolu dotacji  w kwocie, w jakiej ta dotacja została nadpłacona przez gminę zobowiązaną do dotowania przedszkola. Przepisy nie określają samorządom jak przekazać dotację, gdy dziecko chodzi do przedszkola w innej gminie. Zazwyczaj gminy zawierają porozumienie, w którym zostają określone warunki refundacji poniesionych kosztów dotacji udzielonej w danym roku na dzieci niebędące mieszkańcami gminy. W porozumieniu określa się terminy przesyłania not obciążeniowych wraz z aktualnym wykazem dzieci i adresami ich zamieszkania. Posiadanie własnego przedszkola przez gminę nie powoduje zmian w obowiązku zwrotu dotacji.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj