Dodaj do schowka Usuń z schowka

Czy rodzice mogą odmówić zapłacenia za wydarzenie, które organizowane jest dla uczniów?

W statucie szkoły znajduje się zapis o realizacji zajęć, w ramach których raz w roku realizowany jest koncert, za który rodzice powinni zapłacić. Czy rodzić (lub uczeń) może odmówić takiej zapłaty?

Wioletta Kędziora
Wioletta Kędziora
Ekspert w zakresie dotacji i finansowania placówek oświatowych

Poznań, 2 czerwca 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Tak. Rodzic (uczeń) ma prawo odmówić zapłaty.

Obowiązujący w Polsce artykuł 70 Konstytucji RP stanowi, że:

  • każdy ma prawo do nauki,
  • nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa,
  • nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna,

przy czym ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych za odpłatnością, ale wyłącznie przez państwowe szkoły wyższe.

Zapis w statucie nie powoduje powstania obowiązku odpłatności za jakiekolwiek zajęcia, jeżeli udział w nich jest obowiązkowy. Ponadto jakiekolwiek składki rodziców są dobrowolnymi opłatami wnoszonymi przez rodziców lub opiekunów.

Zgodnie z przepisami prawa, wpłata na komitet rodzicielski traktowana jest jak darowizna. Nie jest więc, w żadnym wypadku, opłatą obowiązkową. Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, nie może jednak wymagać, aby były obowiązkowe. Co ważne, zasady wydatkowania zgromadzonych w ten sposób pieniędzy muszą być jasno przez szkołę określone w odpowiednim regulaminie. Dyrekcja szkoły nie może wydatkować zgromadzonych w ramach wpłat na komitet rodzicielski pieniędzy w dowolny sposób, musi ustalić jasny regulamin ich wykorzysty­wania.

z poważaniem
Wioletta Kędziora
Wioletta Kędziora
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
4
.00

Wyszukaj