Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pełnomocnictwo dla opiekuna dziecka

Proszę o informację czy podpisane przez matkę w obecności notariusza pełnomocnictwo i upoważnienie babci do wykonywania wszelkich czynności prawnych faktycznych, urzędowych i innych, we wszystkich sprawach dotyczących małoletniego dziecka, jest zgodne z prawem i może być respektowane przez Dyrektora. Matka dziecka pełnomocnictwo uzasadnia swoim wyjazdem za granicę, a ojciec dziecka nie utrzymuje z dzieckiem kontaktu.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 marca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Przekazanie sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem nie może nastąpić w drodze pełnomocnictwa notarialnego. Rodzice nie mogą upoważnić pełnoletniej osoby (np. babci) do sprawowania opieki prawnej nad ich małoletnim dzieckiem poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa notarialnego. Ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem następuje wyłącznie na drodze sądowej. Opiekunem prawnym może być osoba wskazana przez rodziców lub też osoba, która zdaniem sądu zapewni dziecku prawidłową opiekę i wychowanie.

W przypadku opisanym w pytaniu matka, na czas dłuższego wyjazdu za granicę, zapewniła swojemu dziecku opiekę babci. Babcia jest tylko opiekunem faktycznym dziecka. Z pytania nie wynika, że ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich, a władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Ponadto kancelaria notarialna zazwyczaj informuje rodzica, że ustanowienie opiekuna prawnego, to zadanie sądu rodzinnego.  W tym przypadku potwierdziła jedynie podpis pod oświadczeniem matki (nie może tego odmówić). Oświadczenie to jednak nie ma mocy prawnej. Dyrektor szkoły honorując takie oświadczenie, musi mieć świadomość, że ten dokument nie ma skutków prawnych. Osoba lub osoby wskazane w nim nie są upoważnione do działania i podejmowania decyzji w sprawach dziecka.  

Zgodnie z art. 572 ustawy Kodeks postępowania cywilnego  każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, jest obowiązany zawiadomić o nim sąd rodzinny. Obowiązek ten ciąży także na placówkach oświatowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości szkoła (jej dyrektor) powinna złożyć do sądu stosowne zawiadomienie.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj