Dodaj do schowka Usuń z schowka

Jakie oceny wliczamy do średniej

Witam, chciałabym uzyskać informacje, oceny z jakich przedmiotów wliczamy do średniej i czy ocena zachowania ma wpływ na decyzję o otrzymaniu świadectwa z wyróżnieniem. Pozdrawiam

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 14 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zasady otrzymania promocji (ukończenia szkoły) z wyróżnieniem określone są w § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Uczeń musi uzyskać  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa wyżej  wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który spełnił powyższe warunki zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne (ukończenia szkoły) potwierdzające uzyskanie promocji (ukończenia szkoły) z wyróżnieniem. 

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj