Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop dla poratowania zdrowia - numer orzeczenia

Dzień dobry. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem od lekarza, który na dokumencie nie napisał jaki jest jego numer. Na drugi dzień Dyrektor wręczył mi orzeczenie prosząc, abym przyniosła już uzupełnione. Niestety, jak udałam się do lekarza - ten stwierdził, że wydaje "tysiące różnych orzeczeń" i nie wie jaki numer ma wpisać (wpisał tylko rok). Bardzo proszę o odpowiedź, czy orzeczenie bez numeru może być podstawą do odmowy udzielenia urlopu? Dodam, że na urlop idę bo podejrzewam, że w placówce dzieje się coś na kształt mobbingu i od jakiegoś już czasu dotyczy to także osób które ze mną rozmawiają - orzeczenie wystawił mi lekarz psychiatra, a fakt ten został przez Dyrektora ujawniony innym pracownikom. Co ja mam teraz zrobić? Co powiedzieć (i komu?), żeby nie zostało odebrane jako namolność, podważanie kompetencji?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 19 stycznia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Lekarza obowiązuje rozporządzenie Ministra   Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z jego zapisami orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej. Wzór orzeczenia określa załącznik do rozporządzenia. Lekarz prowadzi ewidencję orzeczeń,  która zawiera następujące dane:

  • imię, nazwisko i adres nauczyciela;
  • numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
  • określenie rodzaju wydanego orzeczenia;
  • datę wydania;
  • numer orzeczenia;
  • potwierdzenie odbioru.

W opisanym przypadku należy porozmawiać z przełożonym lekarza (kierownikiem przychodni), aby spowodował przesłanie dyrektorowi szkoły zgodnego z przepisami orzeczenia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj