Dodaj do schowka Usuń z schowka

Opieka nad pełnoletnimi wychowankami bursy

Kto odpowiada za pełnoletnich wychowanków bursy gdy wyjeżdżają za granice kraju (chodzi o młodzież z Ukrainy uczącą się w Polskiej szkole, mieszkająca w bursie szkolnej). Wyjazd np. tygodniowy w celach zarobkowych. Kto za nich wtedy odpowiada? Czy tacy wychowankowie mogą wychodzić sobie na soboty i niedziele, jeśli rodzic napisał oświadczenie, że wie gdzie przebywają i bierze odpowiedzialność za nich? Czy na podstawie takiego oświadczenia mogą sobie podróżować? Czy jak wyjdą z bursy i ulegną wypadkowi odpowiada z za nich wychowawca? Mowa cały czas o pełnoletnich wychowankach. Proszę o odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 marca 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Ramowy statut bursy jest załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Z jego zapisów wynika, że statut bursy określa między innymi:

  • zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników bursy;
  • warunki pobytu w bursie, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej;
  • prawa i obowiązki wychowanków.

Należy także pamiętać, że nie wszystkie zasady przebywania w bursie stosuje się lub stosuje się odpowiednio do uczniów szkół policealnych, szkół artystycznych policealnych i pomaturalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (vide: § 64 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach). Z pytania nie wynika do jakiego typu szkół uczęszczają pełnoletni wychowankowie. Zatem sprawy poruszone w pytaniu, powinny zostac określone w statucie swojej bursy. Wychowankowie bursy (także pełnoletni) są zobowiązani podporządkować jego postanowieniom.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj