Dodaj do schowka Usuń z schowka

Sływ kajakowy

Proszę o podanie - jak liczną grupą młodzieży (w wieku 16 -17 lat) opiekuje się nauczyciel podczas spływu kajakowego oraz czy w spływie musi uczestniczyć ratownik WOPR?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 22 maja 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nie ma przepisów ogólnie obowiązujących regulujących problem poruszony w pytaniu. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami, biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie, dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych opiece, a także specyfiki zajęć, imprez i wycieczek oraz warunków, w jakich będą się odbywać. W szkole powinien być opracowany (dostosowany do specyfiki danej szkoły) wewnętrzny regulamin (procedura) dotyczący szczegółowych zasad organizowania krajoznawstwa i turystyki.

Zatem jeżeli szkoła organizuje spływ kajakowy, to musi opracować zasady jego organizowania określając między innymi liczbę opiekunów i wymagania w stosunku do kierownika spływu. Należy szczególnie mieć na uwadze zapisy rozdział 3 „Wychowanie fizyczne, sport i turystyka” rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W mojej ocenie najlepiej w regulaminie spływu przyjąć zasadę: 1 opiekun na 10 uczniów + nauczyciel wychowania fizycznego (najlepiej z uprawnieniami ratownika WOPR) + kierownik (najlepiej: instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji kajakarstwo lub osoba posiadającą srebrną Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK lub przodownik Turystyki Kajakowej PTTK).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj