Dodaj do schowka Usuń z schowka

Program integracji dla klas I-III

Program integracji dla klas I-III - chodzi o utworzenie klasy integracyjnej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 14 czerwca 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy dotyczące utworzenia oddziału integracyjnego uregulowane są w rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 r. poz. 649),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci z niepełnosprawnościami. Doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Dla każdego dziecka z niepełnosprawnością zakwalifikowanego do takiego kształcenia należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Zgodnie z zapisami art. 26 ustawy – Prawo oświatowe, od 1 września 2017 r. w szkole należy opracować dokument: program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Opracowujemy go w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Powinien być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. W mojej ocenie należy w nim uwzględnić sprawy związane z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych w szkole. Nie ma potrzeby opracowywania oddzielnych programów np. „Integracji dla klas I-III.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj