Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wynagrodzenie za prowadzene finansów rady rodziców

Finansami rady rodziców zajmuje się sekretarka szkoły. W jakiej formie rada rodziców może wypłacić jej wynagrodzenie, chodzi o kwotę 300 zł miesięcznie.

Gabriela Chmielecka

Poznań, 11 grudnia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rada Rodziców jest organem wewnętrznym szkoły. Pomoc organizacyjną, prawną i administracyjną zapewnia szkoła. Dyrektor szkoły tego typu zadania może wpisać w zakres czynności pracownika niepedagogicznego szkoły, np. sekretarki. Pracownik za wykonywanie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o zwiększenie premii (jeżeli taka jest przyznawana pracownikowi) lub przyznanie nagrody lub innego wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Inną możliwością byłoby zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem szkoły. Pojawia się jednak pytanie: czy takie umowy Rada Rodziców może zawierać? Niestety, ze względu na nieprecyzyjne regulacje ustawowe, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Istnieją różne wzajemnie sprzeczne opinie w tym zakresie. Warto zapoznać się z odpowiedzią z dnia 17 stycznia 2014 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 23464 w sprawie zasad funkcjonowania rad rodziców. Mamy w niej takie wyjaśnienie.

„Rada rodziców, nie będąc zatem podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również samodzielnego dokonywania zakupów w imieniu samorządowej jednostki organizacyjnej. W ślad za powyższym rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.”

Dlatego należy być bardzo ostrożnym w podejmowaniu decyzji w sprawie zawarcia umowy zlecenia z osobą (w tym pracownikiem szkoły) na wykonanie pewnych prac na rzecz Rady Rodziców.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj