Poznań, 8 grudnia 2017 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W szkołach/przedszkolach niepublicznych obowiązują tylko wybrane przepisy Karty Nauczyciela – nie zalicza się do nich regulacji o urlopie dla poratowania zdrowia. Zatem zatrudnienie w niepublicznym przedszkolu nie daje prawa do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1998 r., w którym stwierdzono, że nauczycielowi placówki niepublicznej nie przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (I PKN 303/98, OSNAPiUS 1999/19 poz. 609).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski