Poznań, 11 stycznia 2019 roku
Gabriela Chmielecka

Gabriela Chmielecka

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Kwestie zawarte w pytaniu określa właściwa dla szkoły Okręgowa Komisja Edukacyjna. W załączonych plikach znajduje się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, który wyjaśnia ogólnie te kwestie.

Należy pamiętać, że dostosowanie wynika ze złożonego zaświadczenia w terminach wskazanych prze OKE (ale istnieje też możliwość przedstawienia zaświadczenia po tym terminie). Warto zasięgnąć opinii OKE w kwestii tego, czy można przyjąć zaświadczenie ucznia umożliwiające dostosowanie egzaminu.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka