Poznań, 4 czerwca 2019 roku
Gabriela Chmielecka

Gabriela Chmielecka

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel:

W przypadku gdy lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje.

W mojej ocenie warto rozpocząć procedurę w miesiącu czerwcu.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka