Dodaj do schowka Usuń z schowka

Na jakiej podstawie wypłacane są dodatki?

Organ prowadzący placówkę kwestionuje wypłatę dodatków dla wychowawcy oddziału przedszkolnego i wychowawcy świetlicy. Na jakiej podstawie takie dodatki są wypłacane i na co mogę się powołać motywując ich wypłacanie?

Leszek Zaleśny
Leszek Zaleśny
Ekspert z zakresu prawa oświatowego i zarządzania placówkami oświatowymi

Poznań, 5 sierpnia 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 30 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1986 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) wynagrodzenie nauczycieli zawiera dodatek funkcyjny.

Wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczycieli do dodatku funkcyjnego został umieszczony w rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416).

Zgodnie z § 5 cytowanego rozporządzenia do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 lipca 2008 r. (I PZP 3/08) stwierdził, że określenie "wychowawca klasy", użyte w § 5 cytowanego rozporządzenia, obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu.

Natomiast brak w sferze prawnej wypowiedzi kwalifikujących wychowawcę świetlicy do dodatku funkcyjnego jeśli nie powierzono mu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

z poważaniem
Leszek Zaleśny
Leszek Zaleśny
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
4
.00

Wyszukaj