Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dwie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie

Witam! Pracuję w dwóch szkołach (cztery dni w jednej, jeden dzień w drugiej). Czy powinnam brać dwa zwolnienia lekarskie, jeżeli jestem nieobecna w pracy tylko w jednej placówce? Jak wtedy z wypłatą wynagrodzenia, skoro w jednej ze szkół wypracowałam godziny i nie miałam nieobecności?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 18 listopada 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W przypadku uzupełniania etatu pracodawcą nauczyciela jest szkoła macierzysta i tam tylko dostarczamy zwolnienie. Niezależnie od tego, że pracę wykonujemy w różnych szkołach.

Z treści zadanego pytania należy wnioskować, że nie jest to uzupełnienie etatu określone w  art. 22 ust.1 ustawy Karty Nauczyciela tylko dwa niezależne stosunki pracy w dwóch szkołach. Nauczyciel, który jest zatrudniony jednocześnie w dwóch (kilku) szkołach, w przypadku choroby powinien poinformować o tym fakcie lekarza, który wypisze odpowiednią liczbę zaświadczeń, po jednym egzemplarzu dla każdej z nich, umieszczając odpowiednie dla danej szkoły dane. Wykonywanie pracy zarobkowej podczas orzeczonej niezdolności do pracy pozbawia prawa do wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku chorobowego) za cały ten okres. W związku z tym warunkiem koniecznym jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do każdej szkoły (pracodawcy), w której wykonuje się pracę.

Nauczyciel zatrudniony na części etatu, wykonujący pracę np. przez część tygodnia w jednej szkole, a przez kilka dni w drugiej powinien także dostarczyć zwolnienie w jednej i drugiej szkole. Należy pamiętać, że stosunek pracy trwa przez cały czas (także w dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć dydaktycznych). Czas pracy nauczyciela nie obejmuje wyłącznie realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć bezpośrednio realizowanego z uczniami. Rozkład realizacji zajęć dydaktycznych to tylko ustalenia pomiędzy nauczycielem a szkołą. Ponadto gdy nie przedłożymy zwolnienia w drugiej szkole, to ten płatnik składek w takiej sytuacji nie ma pełnej informacji i nie może prawidłowo ustalać okresów zasiłkowych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj