Dodaj do schowka Usuń z schowka

Uśrednianie etatu w liceum

Gdzie mogę znaleźć dokładne przepisy dotyczące przeliczania godzin dla nauczycieli uczących w klasach maturalnych (chodzi o uśrednianie etatu i odrabianie).

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 marca 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Na podstawie art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. Taka sytuacja może występować z powodu np.:

  • zakończenia roku szkolnego przez maturzystów,
  • odbywania praktyk przez uczniów,
  • różnej liczby godzin zajęć wynikających z planów nauczania.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Karty nauczyciela zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego określa organ prowadzący w stosownej uchwale.

Najczęściej stosuje się następujące uregulowania:

  • nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy uczy odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach roku szkolnego - średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiada wtedy obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi zajęć („pensum”);
  • nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć i realizującemu różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

Zatem odpowiedzi należy szukać w uchwale swojego organu prowadzącego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj