Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zapis w regulaminie świadczeń socjalnych pkt tzw. wczasy pod gruszą jest: Wczasy przysługują rodzicowi na dzieci od ukończenia 6 roku życia do 25, o ile się uczą, potwierdzone zaświadczeniem szkoły. Komisja odmawia świadczenia ponieważ co prawda dziecko uczy się (ma 6 lat), ale realizuje obowiązek szkolny w przedszkolu, a nie w szkole. Czy komisja ma rację. Dziękuję za odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 11 czerwca 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Do właściwości pracodawcy należy ustalenie, w formie regulaminu, zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń funduszu. Treść regulaminu podlega uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, o czym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Tworzenie  komisji socjalnej nie zostało przewidziane w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zazwyczaj są powoływane na podstawie regulaminu. Komisja nie może, w sposób wiążący decydować o zapisach, które mają swoje odzwierciedlenie w regulaminie. Pełni jedynie rolę doradczą, wspomagającą i opiniującą lub administracyjną. Decyzja dotycząca interpretacji zapisów należy wyłącznie do dyrektora szkoły. Zgodnie z art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca jest administratorem funduszu, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem gospodarowanie środkami socjalnymi. Dyrektor przyznaje świadczenia w uzgodnieniu z zakładową organizacja związkową, o czym stanowi art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

W prawie oświatowym mamy trzy różne pojęcia:

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – dziecko realizuje w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • obowiązek szkolny – dziecko realizuje od pierwszej klasy w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  • obowiązek nauki – od ukończenia gimnazjum do ukończenia 18 roku życia.

Z pytania wynika, że dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Dziecko jeszcze nie realizuje obowiązku szkolnego, nie można go realizować w przedszkolu.

Jeżeli dofinasowanie do wypoczynku otrzymują dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a nie otrzymują go dzieci odbywające takie przygotowanie w przedszkolu, to interpretacja Waszego regulaminu jest nieprawidłowa.

Jeżeli natomiast dofinasowanie otrzymują wyłącznie dzieci 6-letnie uczęszczające do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a nie otrzymują go dzieci 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, to interpretacja Waszego regulaminu, mimo niezręczności zapisu, jest prawidłowa.

Warto zaznaczyć, że świadczenia wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w przeciwieństwie do wynagrodzenia za pracę, nie mają charakteru roszczeniowego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj