Dodaj do schowka Usuń z schowka

Edukacja domowa, czy inna forma nauczania?

Proszę o podpowiedź w sprawie uczennicy klasy I, która nie może uczestniczyć w sposób ciągły w zajęciach lekcyjnych, w bieżącym roku szkolnym. Rodzice dziecka zamierzają spędzać część czasu w Niemczech, gdzie dziecko, zgodnie z przekazem rodziców, będzie uczęszczało do tamtejszej szkoły, a część w Polsce. Planowane przez nich pobyty rotacyjne obejmą okresy 1-2 miesięcy. Rodzice mieli pomysł rozwiązania sytuacji poprzez formę "edukacji domowej", natomiast nie spełnili kwestii formalnych - wniosek do dyrektora do 31 maja i opinia z PPP. Proszę o wskazówki i pomoc, jak podejść do tej kwestii przy założeniu, że dziecko będzie miało długie, kilkutygodniowe okresy absencji szkolnej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 września 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą („edukacja domowa”)  jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie oświaty. Zasady określone są w  art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z zapisami w  art. 16 ust. 10 zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Złożenie wniosku do 31 maja było wymagane przy poprzednim (obowiązywało do  3.06.2014 r.)  brzmieniu art. 16 ust. 10. Obecnie nie ma przeszkód formalnych do złożenia wniosku np. w trakcie roku szkolnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj