Poznań, 10 września 2015 roku
Alicja Stawowczyk

Alicja Stawowczyk

Ekspert z zakresu kadr i płac

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Tak. Zgodnie z art. 28 ustawy o związkach zawodowych pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Jednak informacje, o które występuje organizacja związkowa będzie dotyczyć tylko i wyłącznie jej członków.

z poważaniem
Alicja Stawowczyk
Alicja Stawowczyk