Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wydanie kopii dokumentacji

Zawnioskowałem o wydanie kopii dokumentacji w instytucji: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Początkowo odmówiono mi, pomimo iż jestem pełnoletni, następnie dyrektor poinformował mnie, że nie ma obowiązku wydać mi kopii dok. nie musi mówić dlaczego i nie podał żadnej podstawy prawnej zasłaniając się ochroną danych osobowych i tajemnicą. Dokumenty są potrzebne do sądu w sprawie mojego odszkodowania. Dlaczego dyrektor poradni odmawia wydania zwykłej kopii mojej dokumentacji? Czy ma takie prawo ?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 września 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dokumentacja poradni psychologiczno-pedagogicznych zawiera dane osobowe dotyczące dzieci i rodziny, dlatego podlega szczególnej ochronie. Tajemnicą zawodową objęte są wszystkie dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, protokoły badań, rozmów, wywiadów, obserwacji. W mojej ocenie na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia poradnia powinna wydać kopię orzeczenia i opinii lub informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Poradnia prowadzi rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń.

W opisanej sytuacji należy zwrócić się pisemnie o pomoc do organu prowadzącego (starostwo powiatowe). Można też w czasie postępowania sądowego złożyć wniosek o wydanie przez sąd stosownego zarządzenia. Zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: "Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową".

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj