Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zwolnienie po urlopie macierzynskim

Dzień dobry, Od 8 czerwca br. przebywam na zwolnieniu lek. (ciąża). w grudniu (2.12) mam termin porodu. Mam wówczas pytanie czy jak skorzystam w urlopu macierzyńskiego (pól roczny) plus wykorzystam urlop wypoczynkowy-za wakacje i ferie. To kiedy fizycznie wrócę do pracy i kiedy pracowawca może mnie zwolnić (mam miesięczne wypowiedzenie). Pytam o wypowiedzenie ponieważ sytuacja z godzinami jest bardzo nieciekawa i jest za dużo nauczycieli. Ktoś wówczas będzie musiał zostać zwolniony

Alicja Stawowczyk
Alicja Stawowczyk
Ekspert z zakresu kadr i płac

Poznań, 23 października 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Podstawowy urlop macierzyński w przypadku urodzenia dziecka 2 grudnia 2015 roku będzie wynosił 20 tygodni i potrwa do 9 kwietnia 2016 roku. Po tym urlopie może Pani skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni, który potrwa do 31 maja 2016 roku. Po tym okresie, jeśli nie zamierza Pani skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni, który skończyłby się 29 listopada 2016 roku, na Pani wniosek dyrektor powinien udzielić urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim - art. 163 § 3 i art. 1821a K.p. w związku z art. 91c Karty Nauczyciela. Wymiar tego urlopu stanowi różnicę między gwarantowanymi ośmioma tygodniami urlopu (56 dni), a liczbą dni faktycznie wykorzystanego urlopu w czasie ferii zimowych i letnich. Pani nie skorzystała ani z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych oraz w okresie ferii letnich dlatego należy się Pani urlop uzupełniający w wymiarze 56 dni.

Jeżeli skorzysta Pani z urlopu uzupełniającego bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim wówczas urlop ten zakończy się 27 lipca 2016 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzy miesięcznym wypowiedzeniu. W Pani sytuacji nie jest możliwe wręczenie Pani wypowiedzenia na trzy miesiące przed końcem roku szkolnego ponieważ w tym czasie będzie przebywać pani na urlopie uzupełniającym.

Jednak aby mieć większą pewność, iż umowa o pracę nie zostanie z Panią rozwiązana może Pani jako pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy  (art. 1867 § 1 Kodeksu pracy) do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Czyli do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu. Pracodawca jest związany tym wnioskiem i ma obowiązek go uwzględnić. Wniosek musi zostać złożony na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Złożenie  tego wniosku chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę bądź jej wypowiedzeniem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm)

z poważaniem
Alicja Stawowczyk
Alicja Stawowczyk
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj