Dodaj do schowka Usuń z schowka

Innowcje pedagogiczne

Witam. 1. W związku ze zmianą zasad wprowadzenia w szkole działalności innowacyjnej w roku szkolnym 2017/18 proszę o przedstawienie wzoru procedury szkolnej wprowadzającej innowację. 2. Czy rada pedagogiczna opiniuje przedstawione przez nauczyciela propozycje działań innowacyjnych, jeżeli tak to jaka jest forma opinii? 3. Jeżeli potrzebna jest uchwała, proszę o wzór. Dziękuję za pomoc.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

1 września 2017 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. W ww.  ustawie nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole. Zmiany do poprzednio obowiązujących przepisów polegają na:

  • zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
  • zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej,
  • samodzielnym podejmowaniu decyzji przez szkołę, jakie innowacje będzie realizowała, jak je będzie dokumentowała itp.

Przepisy nie określają jakie zasady powinna przyjąć szkoła w sprawie wprowadzania innowacji od 1 września 2017 r.  W mojej ocenie warto opracować szkolną proceurę, w której można uwzględnić:

  • opiniowanie innowacji przez radę pedagogiczną,
  • konieczności wyrażenia zgody przez nauczycieli na realizację innowacji,
  • uzyskanie zgody autorów innowacji,
  • konieczność uzgodnienia z organem prowadzącym działań innowacyjnych wykraczających poza plan finansowy szkoły.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj