Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Dzień dobry! Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia informacji publicznej na wniosek nauczyciela dotyczący wysokości dodatku motywacyjnego przyznanego poszczególnym nauczycielom (imienna lista z przyznanymi kwotami) oraz wysokości nagród dyrektora przyznanych nauczycielom (imienna lista z przyznanymi kwotami), kopii protokołów z rad pedagogicznych oraz protokołów z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w szkole. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 18 grudnia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych dotyczących placówki, którą kieruje. Orzecznictwo sądów administracyjnych skłania się za szeroką wykładnią pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. Przyjmuje się w nim generalnie, iż funkcja publiczna to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym. Zatem osobą pełniącą funkcję publiczną jest nauczyciel w szkole (por. wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. I OSK 1108/14, wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. I OSK 125/11; postanowienie SN z 25 czerwca 2004 r., sygn. VKK 74/04). Do informacji publicznej sądy administracyjne zaliczają:

  • imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi (wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. IV SAB/Wr 44/11),
  • imienny wykaz nauczycieli z podaniem dodatku motywacyjnego przyznanego każdemu przez dyrektora (wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. IV SAB/Wr 55/11,
  • informacja o dofinansowaniach, nagrodach oraz dodatkach motywacyjnych (wyrok WSA w Gdańsku, sygn. II SA/Gd 786/13).

Nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej o pochodzących ze środków publicznych m.in. dodatkach motywacyjnych lub nagrodach przyznanych poszczególnym nauczycielom.

Podobnie protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, protokoły kontroli są informacją publiczną.   

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj