Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ubezpieczenie uczniów

Czy dyrektor szkoły podpisując dobrowolną Umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej, dodatkowo podpisuje umowę z ubezpieczycielem o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 16 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej wynika, że:

„Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.”

Zatem dyrektor nie ma także uprawnień do zawierania z ubezpieczycielem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów. Pełen list MEN w tej sprawie dostępny jest tutaj.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj