Poznań, 27 grudnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Wszystko zależy od zapisów regulaminu zfśs obowiązującego w Państwa placówce. Mogą to być dwa niezależne dokumenty albo jeden (wniosek zawierający także oświadczenie). W mojej ocenie, ze względu na brzmienie art. 8 ust. 1b, 1c i 1d (przetwarzanie, przechowywanie i przegląd danych osobowych) ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych technicznie lepiej jest, jak są dwa oddzielne dokumenty.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski