Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dane w dzienniku lekcyjnym

Witam, mam pytanie w związku z umieszczaniem danych osobowych w dzienniku lekcyjnym. Czy można umieszczać w dzienniku lekcyjnym numery telefonów rodziców oraz adresy poczty elektronicznej? Czy wymaga to dodatkowej zgody pisemnej, aktu woli, czy wystarczy, że rodzice wypełnią kartkę z danymi osobowymi dziecka, którą wychowawca przekaże na zebraniu z rodzicami? Dziękuję za odpowiedź.

Przemysław Zegarek
Przemysław Zegarek
Zespół prawny ds. ochrony danych osobowych

Poznań, 16 września 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

To, jakie dane mogą znaleźć się w dokumentacji szkolnej, precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm.).

Zakres informacji, jakie mogą być gromadzone w dzienniku lekcyjnym określa §10 rozporządzenia. I tak, obok takich danych jak imię, nazwisko ucznia, data i miejsce jego urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia), imiona i nazwiska poszczególnych nauczycieli, plan zajęć edukacyjnych, obecności, tematy zajęć, oceny oraz liczba godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, znajdziemy również numer telefonu oraz adres e-mail rodziców ucznia.

Powyższe oznacza, że szkoła posiada podstawę prawną do przetwarzania ww. danych (w tym numeru telefonu rodziców i adresu ich poczty elektronicznej) i nie jest już konieczne dodatkowo pozyskiwanie zgody osób zainteresowanych w tym zakresie. Samo zgromadzenie tych danych może nastąpić za pośrednictwem formularza wypełnianego na zebraniu z rodzicami. Należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu zebranych formularzy przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ich prawidłowym zniszczeniu, po spisaniu danych do dziennika lekcyjnego. 

z poważaniem
Przemysław Zegarek
Przemysław Zegarek
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj