Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym

Czy w przedszkolu niepublicznym dyrektor musi sporządzać plan nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie za dany rok szkolny? Czy jest określony szablon do nadzoru pedagogicznego? Czy dyrektor przedszkola może zostać opiekunem stażu?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 10 sierpnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Jeśli chodzi o kwestie związane z planem nadzoru, to nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z zapisami  § 35 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270) przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek z wyjątkiem  z wyjątkiem § 24–26. Zatem, jak będzie sprawowany nadzór pedagogiczny (wewnętrzny) w przedszkolu niepublicznym, oraz kto będzie nadzór sprawował, decyduje osoba prowadząca przedszkole niepubliczne. Przedszkole niepubliczne musi samo wybrać formę pracy i dokumentowania nadzoru pedagogicznego. Zazwyczaj stosuje się podobne zasady jak w przedszkolach publicznych. W naszym serwisie jest przykładowy plan nadzoru dla przedszkola na rok szkolny 2015/2016, w najbliższym czasie pojawi się także plan na nowy rok szkolny.

Kompetencje do sprawowania nadzoru pedagogicznego (zewnętrznego) w przedszkolu niepublicznym, zgodnie z art. 31, ust.  1, pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ma właściwy kurator oświaty. Zatem warto zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego „swojego” Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017. Z niego będzie wynikała konieczność posiadania określonych dokumentów, których może życzyć sobie upoważniony przedstawiciel kuratorium w danym roku szkolnym.

 

Jeśli chodzi zaś o opiekuna stażu, to art. 9c. ust. 4. ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach niepublicznych, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze np. dyrektor lub zastępca dyrektora przedszkola niepublicznego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj