Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ramowy program nauczania

Jak prawidłowo zaplanować godziny dyrektorskie? Czy tzw. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizować dla całej klasy? Gdzie rejestrować obecności - dziennik lekcyjny czy zajęć dodatkowych? Czy oceniać? Dziękuję.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 27 sierpnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w ramowych planach nauczania przewidziano „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły” w wymiarze tygodniowym. W § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wskazano na co dyrektor szkoły może przeznaczyć godziny do jego dyspozycji, przy czym w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej wskazane jest przeznaczenie tych godzin na – „zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności”. To dyrektor, w oparciu o rozpoznane potrzeby, ma zdecydować jakie zajęcia będą rozwijały zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a przy tym kształtowały ich aktywność i kreatywność (np. koło plastyczne, koło młodych konstruktorów). Z ich przeznaczenia można wnioskować, że są przeznaczone dla grupy uczniów danego oddziału (nie muszą być obowiązkowe dla wszystkich) i nie podlegające ocenie.

Szkoły prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (§ 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji). Zatem w tych dziennikach odnotowuje się obecność uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj