Poznań, 17 czerwca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z uwagi na to, że jest nauczycielem religii, nie może przyjąć obowiązków wychowawcy klasy, o czym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Objęcie wychowawstwa klasy nie powinno być mu proponowane, a on sam nie może takiej propozycji przyjąć.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski