Dodaj do schowka Usuń z schowka

Godziny karciane

Czy w ramach realizacji godziny z art. 42 KN w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciel może wpisać sobie opiekę nad młodzieżą podczas dyskoteki i jej przygotowanie, przygotowania do apelu i organizację apelu, który wynika z kalendarza imprez? Czy w dzienniku realizacji godzin karcianych może być wpisanych więcej godzin w semestrze?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 lutego 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin „karcianych” (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karty Nauczyciela), przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa, że godziny „karciane” są godzinami do dyspozycji dyrektora i mogą być przeznaczone na realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów, tj. np. na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być realizowane także w ramach tych godzin. Mogą być także przeznaczone na wzbogacenie oferty świetlicy szkolnej. Zajęcia wymienione w pytaniu w mojej opinii nie spełniają tych zadań.  Jednak decyzja ostateczna należy do dyrektora, który może - znając sposób ich realizacji - ocenić je odmiennie.

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia zajęć zrealizowanych ponad to, co jest wymagane na następne półrocze.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj