Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne a rewalidacyjne

Witam, Grupa terapeutyczna w przedszkolu - dokumentacja prowadzona w oparciu o dziennik zajęć przedszkolnych. Na chwilę obecną grupę stanowi dwójka dzieci, jedno niesłyszące, drugie z niepełnosprawnością sprzężoną. W związku z zaistniałą sytuacją, moje pytanie dotyczy prawidłowego prowadzenia dziennika zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. Te dzieci, niestety nie są w stanie realizować podstawy programowej. Bardzo proszę o wskazówki i odpowiedź. Z góry dziękuję.

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 4 kwietnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Każde z tych dzieci musi mieć Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z nim. W tym programie - zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - musi się znaleźć zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.

Wpisy w dzienniku winny odpowiadać ww. zaleceniom.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj