Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kompetencje nauczyciela z terapią włączającą a zajęcia indywidualne z dziećmi z orzeczeniem

Dzień dobry. Jakie zajęcia indywidualne z dziećmi z orzeczeniem i lub opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju w świetle nowych przepisów może prowadzić nauczyciel z następującym wykształceniem: studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu K. Wyszyńskiego na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. W suplemencie dyplomu widnieje zapis konsultant z zakresu pedagogiki specjalnej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 22 września 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Wczesne wspomaganie organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Nauczyciel wymieniony w pytaniu posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego lub klasy I-III) integracyjnych oraz ogólnodostępnych (szczególnie z oddziałami integracyjnymi). W mojej ocenie nie ma wystarczających kwalifikacji, aby wchodzić w skład zespołu wczesnego wspomagania. Ostateczna jednak decyzja należy do dyrektora powołującego taki zespól i zależy przede wszystkim od potrzeb dziecka i jego rodziny.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj