Poznań, 22 września 2016 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

Wczesne wspomaganie organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Nauczyciel wymieniony w pytaniu posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego lub klasy I-III) integracyjnych oraz ogólnodostępnych (szczególnie z oddziałami integracyjnymi). W mojej ocenie nie ma wystarczających kwalifikacji, aby wchodzić w skład zespołu wczesnego wspomagania. Ostateczna jednak decyzja należy do dyrektora powołującego taki zespól i zależy przede wszystkim od potrzeb dziecka i jego rodziny.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski