Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jestem nauczycielem w przedszkolu publicznym oraz w ramach przydzielonych przez dyrektora nadgodzin prowadzę zajecia korekcyjno kompesacyjne. W związku z tym mam pytanie. Czy jest to zgodne z prawem, że te zajęcia są płatne jak nadgodziny czy też powinny być prowadzone w ramach dodatkowej umowy i znacznie wyższym wynagrodzeniem.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 4 października 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Warto wyjaśnić różnicę miedzy godzinami nadliczbowymi a ponadwymiarowymi:

  • przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (np. ponad 25 godzin – ponad tzw. „pensum”).
  • pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (np. praca ponad 40 godzin).

W praktyce szkolnej (przedszkolnej) zdarzają się  szczególne sytuacje np. nie można zatrudnić dodatkowego nauczyciela do realizacji kilku godzin lub nie ma możliwości uzupełnienia etatu niepełnozatrudnionemu nauczycielowi. W takim przypadku godziny ponadwymiarowe (nie są to nadgodziny) zostają przydzielone nauczycielowi już zatrudnionemu, który posiada kwalifikacje do realizacji zajęć, nawet w sytuacji, gdy już jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu. Przydział godzin ponadwymiarowych odbywa się bez zawierania odrębnych umów z nauczycielem. Przydział godzin ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wymaga zgody nauczyciela.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być prowadzone w ramach „pensum” lub być przydzielone jako godziny ponadwymiarowe. Nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela (interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 714/12).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj