Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zajęcia logopedyczne w szkole i przedszkolu

Witam. Piszę w związku z bardzo nurtującym mnie problemem dotyczącym zajęć logopedycznych w publicznych szkołach i przedszkolach. Pracuję w tych placówkach i wciąż borykam sie z problemem czasu trwania zajęć logopedycznych. Wiem, że według rozporządzenia powinny trwać 60 min., a liczba dzieci nie może przekroczyć 4 w grupie. Jest to jednak całkowicie nieefektywne moim zdaniem, gdyż jak można prowadzić terapię logopedyczną w grupie 4-osobowej?  Dodam, że wszystkie grupy na zajęciach u mnie tak wyglądają, gdyż dyrektor chce objąć opieką logopedyczną maksymalną liczbę uczniów, którą jest w stanie przyjąć na zajęcia wg ustawy (co jest w jego przypadku zrozumiałe). Jednak w tych grupach znajdują się także dzieci z opiniami z poradni, a nawet z orzeczeniami, a tutaj powinna być praca przecież indywidualna. Ja jednak nie potrafię się z tym zgodzić i większy sens widzę w zajęciach 30-minutowych, gdzie uczniów uczestniczyłoby najwyżej dwóch. Dyrekcja jednak nie chce się na to zgodzić, gdyż w ustawie jest napisane, że zajęcia dla jednego ucznia mają w sumie wynieść 60 min. w tygodniu. Proszę mi pomóc i odpowiedzieć jak mogę rozwiązać ten problem. Godzin zajęć logopedycznych przydzielonych jest tylko 5 na tydzień, a uczniów potrzebujących mnóstwo. Czy dyrektor może zadecydować o krótszym czasie zajęć niż 60 min. w ciągu tygodnia przypadających na jednego ucznia? Przecież terapia logopedyczna indywidualna lub w parach trwająca 30 min. jest znacznie korzystniejsza niż trwająca 60 min., ale w grupie 4-osobowej. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 25 października 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

„§ 12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

§ 14. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.”

Zajęcia logopedyczne są zajęciami specjalistycznymi trwającymi 60 minut. Brzmienie ww. przepisów rozporządzenia nie pozwala dyrektorowi szkoły na podjęcie decyzji, że zajęcia logopedyczne prowadzone w szkole będą trwać krócej. Tylko w uzasadnionych przypadkach, a więc w sytuacjach szczególnych, nagłych albo ważnych jest możliwe skrócenie konkretnych zajęć logopedycznych – skrócenia nie może jednak zmniejszyć ustalonego dla ucznia łącznego czasu zajęć.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj