Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kwalifikacje specjalistów pracujących z dziećmi z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. W dokumentach źródłowych prawnych (rozporządzenie MEN z dn. 11.10.2013 roku) odnalazłam, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być prowadzone w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Mogą je prowadzić specjaliści typu: pedagog specjalny, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Z drugiej strony odnalazłam kwalifikacje nauczycieli do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, gimnazjach o profilu specjalnym paragraf 14 ustęp 4, gdzie wymaga się od specjalistów dodatkowo wykształcenia w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Czy tego typu kwalifikacje stosuje się również do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych? Jeśli tak, to czy np. dogoterapeuta, hipoterapeuta, czy też pedagog prowadzący terapię ręki również powinni posiadać dodatek w postaci wczesnego wspomagania rozwoju?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 października 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (§ 14 ust. 4) kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

  • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

Kwalifikacje te obowiązują we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach gdzie może być realizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  Należy dodatkowo pamiętać, że  studia podyplomowe nadające kwalifikacje muszą trwać nie krócej niż dwa semestry i umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS. Ponadto muszą spełniać inne  warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów w zakresie np. dogoterapii, hipoterapii, terapii ręki itp.  można tylko potraktować jako formę doskonalenia dla nauczyciela. Tego typu kursy i certyfikaty nie dają uprawnień (kwalifikacji) w znaczeniu przepisów o kwalifikacjach nauczycieli albo fizjoterapeutycznych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj