Poznań, 7 września 2017 roku
Krystyna Madej

Krystyna Madej

Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Kwestie związane z czasem trwania zajęć, o których mowa w pytaniu reguluje rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wskazuje się w nim, iż zajęcia rewalidacyjne realizowane w szkole powinny trwać 60 minut. W przedszkolu dla dzieci 3-4-letnich zajęcia takie powinny trwać około 15 minut, a dla dzieci w wieku 5-6 lat około 30 minut.

z poważaniem
Krystyna Madej