Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ile minut powinny trwać zajęcia z logopedą i pedagogiem

Ile minut powinny trwać zajęcia z logopedą i pedagogiem?

Gabriela Chmielecka

Poznań, 20 września 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Czas trwania zajęć logopedycznych określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Z treści zapisów rozporządzenia wynika, że:

  • w szkole i przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest między innymi w formie zajęć specjalistycznych np. logopedycznych,
  • zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
  • liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,
  • godzina zajęć logopedycznych trwa 45 minut (zmiana wprowadzona 1 września 2017 r.),
  • dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

Zastosowanie ma tu nowe rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz dla szkół objętych reformą rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj