Poznań, 20 września 2017 roku
Gabriela Chmielecka

Gabriela Chmielecka

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Czas trwania zajęć logopedycznych określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Z treści zapisów rozporządzenia wynika, że:

Zastosowanie ma tu nowe rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz dla szkół objętych reformą rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka