Poznań, 25 września 2017 roku
Gabriela Chmielecka

Gabriela Chmielecka

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Wśród dokumentów do pobrania (w załączniku) przykładowy program wychowawczo-profilaktyczny opracowany w  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, zadania wychowawczo-profilaktyczne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nalezy także pamiętać o konieczności uwzględnienia aktualnej diagnozy sytuacji panującej w szkole, a założenia programu powinny być dodatkowo spójne ze szkolnym zestawem programów nauczania.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka