Dodaj do schowka Usuń z schowka

Skierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Czy wobec nasilających się problemów z uczniem (agresywne zachowanie ) i brakiem skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę, dyrektor może wystąpić do poradni z wnioskiem o zdiagnozowanie ucznia? Rodzic odmawia nawiązania współpracy z poradnią.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W rozporządzeniu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapisano, że w przypadku, gdy z wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych dyrektor szkoły nie może bez zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia wnioskować o przeprowadzanie badań w poradni (nie kieruje uczniów na badania).

Poradnia:

  • wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia,
  • wydaje na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

Ponadto od woli rodziców (albo pełnoletniego ucznia) zależy również czy wyniki badań udostępnią szkole, czy też zechcą je zachować dla siebie. Szkoła może tylko sugerować rodzicom potrzebę takich badań i przekonywać do ich przeprowadzenia.

Jeżeli rodzic bez uzasadnionej przyczyny nie wyraża zgody na badanie, a szkoła uważa, że działa on na szkodę dziecka, to może wystąpić do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj