Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ocenianie uczniów o SPE

Czy uczeń objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zalecono dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia może otrzymać na koniec półrocza ocenę niedostateczną z przedmiotu?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Ucznia obowiązuje pełna skala ocen. Jeśli na koniec półrocza grozi uczniowi ocena niedostateczna, to zalecenie o obniżeniu wymagań pozwala na postawienie oceny pozytywnej. Zalecenie to nie jest jednak równoznaczne z nakazem wystawienia takiej oceny. O tym decyduje nauczyciel po uwzględnieniu różnych kryteriów składających się na jego decyzję.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj