Poznań, 5 lutego 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Ucznia obowiązuje pełna skala ocen. Jeśli na koniec półrocza grozi uczniowi ocena niedostateczna, to zalecenie o obniżeniu wymagań pozwala na postawienie oceny pozytywnej. Zalecenie to nie jest jednak równoznaczne z nakazem wystawienia takiej oceny. O tym decyduje nauczyciel po uwzględnieniu różnych kryteriów składających się na jego decyzję.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski