Dodaj do schowka Usuń z schowka

IPET

Kto opracowuje IPET ? Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne czy dyrektor placówki i drugie pytanie: IPET opracowuje się dla dziecka z orzeczeniem czy z opinią?

Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
Ekspert w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 28 sierpnia 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) opracowuje się dla każdego dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia secjalnego.

Ten dokument opracowuje Zespół składający się ze wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Koordynatorem pracy tego Zespołu jest w szkole wychowawca klasy - chyba, że dyrektor wyznaczy inną osobę.

Wszystkie sprawy związane z IPETem reguluje rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w publicznych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych - wraz ze zmianą z dnia 2 sierpnia 2013 r. - tekst jednolity znajduje się w Dz.U. z 31 marca 2014 r. poz. 414.

z poważaniem
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj