Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kto powinien pisać IPET dla ucznia z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim?

Kto powinien napisać IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II etapie edukacji. Czy każdy nauczyciel przedmiotowiec powinien taki program napisać dla swojego przedmiotu?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 1 października 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje Zespół składający się ze wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

§ 5 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w  publicznych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych reguluje wszystkie kwestie związane z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET) dla każdego dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na etap edukacyjny.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj