Dodaj do schowka Usuń z schowka

Powołanie Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

Dzień Dobry, w jaki sposób należy powołać w placówce niepublicznej przedszkolnej Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny. Jakie są regulacje prawne?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 2 października 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Każdą niepubliczną placówkę przedszkolną o prawach przedszkola publicznego obowiązują rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W tym przypadku obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w  publicznych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.). Tekst jednolity rozporządzenia Dz. U. z 31 marca 2014 r. poz. 414.

Zgodnie z  ww. rozporządzeniem w przedszkolu powoływany jest zespół, dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem. Zadaniem zespołu jest opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Pracami zespołu kieruje wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko.

W żadnym obowiązującym rozporządzeniu MEN nie ma zapisu o zespołach psychologiczno-pedagogicznych tworzonych w przedszkolach.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj