Dodaj do schowka Usuń z schowka

Rola asystenta nauczyciela

Witam! Jaki jest zakres obowiązków i praw asystenta nauczyciela?Czy może pracować z dzieckiem, wykazującym zachowania trudne, agresywne ale bez opinii z Poradni PP?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 12 listopada 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. Zakres jego obowiązków i praw szczegółowo określany jest przez dyrektora szkoły. Nie  powierza się mu zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nie wykonuje obowiązków przypisanych nauczycielowi wspomagającemu, pedagogowi, logopedzie lub terapeucie. Asystent może wykonywać, jedynie pod kierunkiem nauczyciela, czynności nie wymagające przygotowania specjalistycznego wspomagające rozwój ucznia i efektywność uczenia się.

Dobrze przeprowadzona diagnoza poradni i przygotowana na jej podstawie opinia/orzeczenie pozwala na podjęcie działań zapewniających dziecku właściwą pomoc. Warto przekonać rodziców do konieczności złożenia wniosku do poradni o wydanie opinii.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj