Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zajęcia rewalidacyjne

Dziecko z niedosłuchem mające zajęcia rewalidacyjne nie chce na nie uczęszczać. Tłumaczy to tym, iż nie jest inna i nie potrzebuje tych zajęć. Mama nie chce jej zmuszać i też twierdzi, że są jej niepotrzebne. Czy w takiej sytuacji mama i dziecko mogą napisać oświadczenie o rezygnacji? Co z nauczycielem, który ma przydzielone dwie godziny zajęć? Czy można w tej sytuacji zrobić aneks do arkusza i zdjąć te godziny?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 24 marca 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne dla każdego ucznia niepełnosprawnego, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Te zajęcia obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy uwzględnić w procesie kształcenia w szkolnym planie nauczania. Rodzaj tych zajęć oraz forma ich realizacji powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia rewalidacyjne nie należą do grupy zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie należy ich także mylić z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci lub młodzieży w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Jeżeli rodzice złożą pisemne oświadczenie, że nie wyrażają zgody na udział swojego dziecka w zajęciach rewalidacyjnych, to dyrektor szkoły nie ma możliwości zmuszenie ucznia do udziału w nich wbrew woli rodziców. Należy również podkreślić, że rodzic nie ma obowiązku dostarczenia do szkoły orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Jeżeli zajęcia rewalidacyjne nie są realizowane, to należy dokonać zmian w arkuszu organizacji pracy szkoły.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj